Mercedes-Benz

Pojištění na fakturovanou cenu GAP

Součástí již všech našich leasingových produktů.

V případě krádeže nebo totální škody hradí někteří pojistitelé užitkových vozidel pouze skutečnou tržní cenu vozidla. Vzhledem k tomu, že je však obvykle nižší než částka odstupného vašeho leasingu, vzniká finanční mezera. Pojištění na fakturovanou cenu GAP tuto mezeru kryje, takže nemusíte platit žádné následné platby. A nejlepší na tom je, že je bezplatnou součástí našich leasingových produktů.

Vzbudili jsme váš zájem?