Mercedes-Benz

Pojištění LKW

Střižené na míru pro vás a vaše vozidlo.

S pojištěním nákladních vozidel Mercedes-Benz využíváte výhod balíčku pojištění, které je perfektně přizpůsobeno vám a vašemu podnikání. Pro výpočet pojistného je rozhodující motorizace Vašeho nákladního vozu, jeho způsob používání a individuální doba bezeškodního období. Ostatně: Pokud nemáte dostatečnou dobu bezeškodního období, získejte na počátku smlouvy výhodu mimořádného zařazení do třídy s bezeškodního průběhem. A v případě spoluúčasti si můžete zvolit ze dvou variant: 5 % nebo 10 %.

Vaše výhody:

  • Komplexní pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění.
  • K dispozici jsou dvě varianty spoluúčasti.
  • Atraktivní i bez vlastního bezeškodního období: Mimořádné zařazení na začátku smlouvy do třídy s bezeškodním průběhem.
  • Vaše pojistné je stanoveno podle motorizace a způsobu použití pojištěného vozidla.
  • 100 mil. Korun českých pojistné krytí ze zákonného pojištění odpovědnosti v případě poškození osob, věcné a majetkové škody, maximálně 100 mil. Korun českých pro jednu poškozenou osobu.
  • Spolupojištění nástaveb a přestaveb je kalkulováno dohromady s vozidlem.
  • Soupojištění provozních škod, poškození brzd a škod způsobených rozbitím.

Vzbudili jsme váš zájem?