Mercedes-Benz

Společenská odpovědnost

Naše společnost si je vědoma svého okolí - regionu Karlovarského kraje a s ním spojenými lidmi a nádhernou přírodou.

Proto jsme se začali věnovat i projektům, které směřují k ekologické udržitelnosti a podporujeme místní společenské projekty.