Mercedes-Benz

AMG Technika

Vrcholné motory Mercedes-AMG jsou tradičně sestaveny ručně podle filozofie One Man - One Engine, kdy jeden technik sestavuje kompletní motor v továrně Mercedes-AMG v Affalterbachu a je zodpovědný za vše od instalace klikové hřídele v bloku motoru až po montáž vačkové hřídele, kabelů a plnění oleje.
Jeho podpis je následně umístěn na krytu motoru.

Vysokovýkonné motory Mercedes-AMG pro různé modely automobilů jsou postaveny v motorárně, která má rozlohu 9950 m2 a dvě podlaží. Výrobní postupy jsou stanoveny pro maximální flexibilitu. 
V závislosti na množství objednávek může být výroba rychle přizpůsobena současným tržním podmínkám.

Pracují zde pouze vysoce kvalifikovaní technici s dlouholetými zkušenostmi se stavbou motorů Mercedes-AMG. Samozřejmostí je nejvyšší přesnost a pozornost k detailům během procesu ručního montáže motoru. Všechny pracovní úkony podléhají přísným kritériím kvality Mercedes-Benz, které platí také pro všechny ostatní vyráběné motory. 
Koneckonců, i vysoce výkonný motor Mercedes-AMG musí vykazovat spolehlivost a dlouhou životnost typickou pro Mercedes-Benz.

Recept AMG na výkon - Úžasných 7

Každý vůz Mercedes-AMG je kompletní kompozice nekompromisně přizpůsobená výkonu a dynamice až po nejmenší detaily. Bezchybně definované úpravy pro vynikající výkon, výrazný zvuk a výrazný design. Společným znakem všech vozů Mercedes-AMG, bez ohledu na číslo na zadní straně, je Úžasných 7.

Každý z těchto sedmi komponentů byl vyvinut společností Mercedes-AMG v Affalterbachu. 
Jednoduše řečeno, sedm výkonných komponentů Mercedes-AMG a jejich příslušné atributy: motor Mercedes-AMG, převodovka, závěs, koncepce pohonu, brzdový systém, výfukový systém a AMG DYNAMIC SELECT.

Hlavní zaměření je na perfektní interakci těchto výkonných komponentů pro výrobu vozidel, která splňují nejvyšší standardy na silnici i na závodní dráze. Dalo by se také říci, že každý model Mercedes-AMG obsahuje přesně těchto sedm základních složek, které jsou přítomny v různé míře podle daného typu vozidla Mercedes-AMG, k dosažení požadovaného výkonu.