Mercedes-Benz

Životní prostředí a ekologie

Ekologie, CO2, zodpovědnost.
 

Naše řešení znamená být napřed též s ohledem na ekonomický provoz a ekologii. U nás dochází ke spojení obou těchto cílů. Pomáhá nám v tom intenzivní výzkum a také rychlé zavádění nových technologií do praxe, neustálé zlepšování a vývoj našich vozů zaměřený na snižování zátěže životního prostředí společně s opatřeními směřujícími k ochraně zdrojů během procesu výroby.

S ohledem na udržitelný rozvoj a technologie šetrné vůči životnímu prostředí je firma Mercedes-Benz jedním z průkopníků mezi automobilovými vývojáři a přistupuje k oběma aspektům s mimořádnou zodpovědností. Od neustálé optimalizace a vylepšování výrobních procesů, které má za úkol chránit zdroje, přes výrobu elektrických vozidel značky EQ až po inovativní recyklační koncepci.

EQ – nová značka pro elektromobilitu

EQ znamená inteligentní elektromobilitu, atraktivní design, výjimečnou radost z jízdy, vysokou každodenní praktičnost a maximální bezpečnost. Nová produktová značka reprezentuje „emoci a inteligenci“, dvě hodnoty značky Mercedes-Benz. Zahrnuje všechny podstatné aspekty týkající se elektromobility zaměřené na zákazníka a sahá nad rámec vozidla. EQ nabízí komplexní elektromobilní ekosystém skládající se z produktů, služeb, technologií a inovací.

EQ-Power

Plug-in hybrid je kombinací toho nejlepšího z obou světů: dlouhého dojezdu a nízkých emisí. U vozidla plug-in hybrid se o pohon stará elektrický a spalovací motor. U této koncepce existuje možnost nabíjet vysokonapěťový akumulátor vozidla kromě rekuperace také ze zásuvky nebo u nabíjecí stanice. Díky vysoce výkonnému vysokonapěťovému lithium-iontovému akumulátoru lze ujet čistě na elektřinu delší trasy. Mercedes-Benz vyvinul pro svá vozidla plug-in hybrid modulární systém: čtyř- nebo šestiválcové spalovací motory jsou kombinovány s hybridními moduly a akumulátory s různými specifikacemi.

EQ-Boost

Přináší úsporu na spotřebě paliva díky zabudovanému elektrickému generátoru, který podporuje výkon spalovacího motoru a využívá rekuperace brzdné energie na elektrickou energii. Tato technologie je prakticky neslyšitelná a zvládne bezvibrační start motoru. Pracuje v kooperaci s rozpoznáním dopravního značení a využívá jízdního doporučení k hospodárnějšímu provozu vozidla.

Využití energie a ochrana klimatu

Pomocí různých systémů energetického managementu, ekologických vytápěcích systémů a obnovitelných zdrojů energie snižujeme emise oxidu uhličitého.

Omezení znečištění ovzduší

Moderní techniky nátěru a používání laků na bázi vody, to jsou některé ze strategií vedoucích ke snižování emisí rozpouštědel během výrobního procesu.

Nakládání s odpady

S ohledem na odpady se konzistentně řídíme heslem: odpady je lepší omezit a recyklovat než likvidovat.

Nakládání s vodou

Odpadní vody důkladně čistíme a odvádíme kanalizací do komunálních čističek odpadních vod.

Ochrana před hlukem

V našich výrobních zařízeních pravidelně kontrolujeme zdroje a hladinu hluku, omezujeme je a snižujeme. Při výstavbě nových továren využíváme izolační technologie, které snižují emise hluku přímo ze zdroje na minimum.

Ochrana přírody, využití půdy a rozmanitost druhů

Ochrana půdy a podzemních vod je jedním z našich nejdůležitějších úkolů v oblasti ekologické zodpovědnosti. Tím, že intenzivně využíváme existující prostor, můžeme vytvářet otevřené oblasti s vysokou biodiverzitou.

Zachování přírodních zdrojů

Naším dlouhodobým cílem je efektivní využití materiálů, a proto již ve fázi vývoje zvažujeme recyklaci jednotlivých komponentů našich produktů po skončení doby jejich životnosti.